Students Batches

Our Students Batches

Here is our successful Student's batches list, Completed! & Ongoing!!

Python Full Stack Development Internship

Batch Students List
Total Students : 128
SnoStudent Name
1KENISHA.J
2V.J.Vishnu
3Sarvesan Lathika
4Aswin S
5R Aarthi
Manual & Automation Software Testing

Software Testing Internship

Batch Students List
Total Students : 27
SnoStudent Name
1MANASAA SRIDHAR
2Tanushri B
3Venkat
4VARSHITHA.B
5Varshaa J
UI / UX FIGMA

WEB DESIGN

Batch Students List
Total Students : 177
SnoStudent Name
1Praveen Palanivel
2Vidyalakshmi. R
3R. MOHAMED ISHAAQ
4Dinesh M
5Sushil Udaya Kumar
Power BI Basics, Dashboard & Reports Creation

Power BI Internship

Batch Students List
Total Students : 130
SnoStudent Name
1KENISHA.J
2V.J.Vishnu
3Sarvesan Lathika
4Aswin S
5R Aarthi
Internship on Deep Learning 1

Deep Learning with Python

Batch Students List
Total Students : 129
SnoStudent Name
1Praveen Palanivel
2Vidyalakshmi. R
3R. MOHAMED ISHAAQ
4Dinesh M
5Sushil Udaya Kumar
Internship on Web Scrapping 1

Web scrapping

Batch Students List
Total Students : 129
SnoStudent Name
1Praveen Palanivel
2Vidyalakshmi. R
3R. MOHAMED ISHAAQ
4Dinesh M
5Sushil Udaya Kumar
Internship on NLP

NLP With Python

Batch Students List
Total Students : 129
SnoStudent Name
1Praveen Palanivel
2Vidyalakshmi. R
3R. MOHAMED ISHAAQ
4Dinesh M
5Sushil Udaya Kumar
HTMl & CSS - Batch 1

HTML & CSS Course

Batch Students List
Total Students : 170
SnoStudent Name
1Vigneshwaran k
2Hamsa Vardhini A
3Daniel Sujay V
4Rakshitha
5Shruthi S
30 Hours FIGMA

30 Hours FIGMA

Batch Students List
Total Students : 0
SnoStudent Name
BATCH 85

BATCH 85 - CODE GALATTA COMPACT (Highly Recommended Course Engineering Students)

Batch Students List
Total Students : 16
SnoStudent Name
1VISHVADHARINI N
2DINESH KUMAR D
3Yuvaraj s
4S.S. Deepika
5Srimouliya S
BATCH 84

BATCH 84 - CODE GALATTA BASIC ( Coding Course For Engineering Students )

Batch Students List
Total Students : 65
SnoStudent Name
1
2JEEVADHARSHINI.N
3Monisha S
4Alamelu.M
5K. Saravana vel
AI, ML With Python

6 Hours Internship on AI with Python

Batch Students List
Total Students : 63
SnoStudent Name
1Aathika N M
2S.Pujashri
3Gokula Krishnan G
4Nivaashini
5NIVETHA M P
BATCH 82

CODE GALATTA BASIC ( Coding Course For Engineering Students )

Batch Students List
Total Students : 32
SnoStudent Name
1HARINI G
2SHRIRAJ SD
3Madhav Harish
4Priyadharsini P
5Sheik dawood M
BATCH 83

CODE GALATTA COMPACT (Highly Recommended Course Engineering Students)

Batch Students List
Total Students : 11
SnoStudent Name
1Suhaas Sreelatha Karthikeyan
2M Haritha
3Vinayakumara Liebig .K.G.
4SARAN KARTHIKEYAN S
5Aswin S
BATCH 81

BATCH 81 - CODE GALATTA COMPACT (Highly Recommended Course Engineering Students)

Batch Students List
Total Students : 18
SnoStudent Name
1Sowmya K
2BAVANI SRI .M
3G U THINESH
4Tharun.C
5Nirmalraja
BATCH 80

BATCH 80 - CODE GALATTA BASIC ( Coding Course For Engineering Students )

Batch Students List
Total Students : 38
SnoStudent Name
1A.Heleenadaniel
2S.Ramya
3Prabath
4Sachin Roy
5ABEESH JP
BATCH 1- Basic Electronics

6 Hours - Basics Electronics (Level 1)

Batch Students List
Total Students : 125
SnoStudent Name
1SURYA V
2ANURADHA
3Akshay. V
4MANIKANDAN .K
5M.S.Papithashree
BATCH 78

CODE GALATTA BASIC ( Coding Course For Engineering Students )

Batch Students List
Total Students : 36
SnoStudent Name
1SHEVAANI A
2Hari Prasath P
3Akshita K Iyer
4Dakshini Kannan
5P Yuvasurya
BATCH 79

CODE GALATTA COMPACT (Highly Recommended Course Engineering Students)

Batch Students List
Total Students : 17
SnoStudent Name
1M Menmangai
2Dhinesh R
3Fathima Syed
4Shamim Ahamed
5GHIRIVAASAN A